Strona główna » Witamy

Powrót

HESTIA BIZNES:

Hestia Biznes zapewnia kompleksową ochronę przedsiębiorstwa. W ramach pakietu można ubezpieczyć zarówno majątek firmy, jak i odpowiedzialność cywilną. Klienci Hestii Biznes korzystają ponadto z systemu atrakcyjnych zniżek. Każda firma jest inna, dlatego Hestia Biznes oferuje najszerszy na rynku zakres OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki specjalnym klauzulom, wybierzesz zakres OC idealnie odpowiadający wymaganiom Twojej firmy.

Pakiet Hestia Biznes to zestaw 11 ubezpieczeń dających wszechstronną ochronę przed różnymi rodzajami ryzyka, m. in.:

- pożarem, zalaniami, gradobiciem,

- kradzieżą z włamaniem,

- rabunkiem,

- wandalizmem,

- wszelkimi szkodami w sprzęcie elektronicznym (np. w wyniku wadliwej obsługi),

- stłuczeniem lub pęknięciem przedmiotów szklanych.

Jeśli nie chcesz zastanawiać się od czego masz chronić swoje mienie kup pakiet Hestia Biznes w opcji ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. Ubezpieczeniem wówczas będą objęte wszelkie szkody i straty materialne polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia na skutek zaistnienia nagłego, przypadkowego i nieprzewidzianego zdarzenia, z zastrzeżeniem wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach bądź polisie.

W pakiecie Hestia Biznes możesz ubezpieczyć:

- budynki i budowle,

- wyposażenie, takie jak biurka, szafy, regały, maszyny i urządzenia,

- komputery, faksy, drukarki oraz inny sprzęt elektroniczny,

- przenośne urządzenia elektroniczne,

- środki, jakie zainwestowałeś w adaptację lokalu,

- mienie lub usługi, które wytwarzasz lub sprzedajesz,

- pieniądze lub biżuterię,

- powierzone przedmioty, które naprawiasz lub przechowujesz,

- przedmioty należące do Twoich pracowników,

- przedmioty ze szkła, kamienia i lustra,

- oraz odpowiedzialność cywilną za szkody, spowodowane w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Bez dodatkowych kosztów:

- odpowiadamy za straty, powstałe w wyniku akcji ratowniczej, gaśniczej, wyburzania, odgruzowania, zanieczyszczenia lub skażenia po wystąpieniu szkody, a także koszty poszukiwania przyczyn szkody,

- zwracamy koszty montażu rusztowań lub ustawienia drabin np. przy wstawianiu stłuczonej szyby okiennej.

UBEZPIECZENIA PRACOWNIKÓW

1) HESTIA RODZINA - UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN

2) NNW


Mienia od ognia i innych zdarzeń losowych - gwarantuje firmie ochronę przed zdarzeniami związanymi z działaniem sił przyrody, takimi jak: uderzenie pioruna, huragan, grad, deszcz nawalny czy napór śniegu, ale także uderzenie pojazdu czy przepięcia.

Mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku - zapewnia firmie ochronę przed kradzieżą mienia przez osoby trzecie.

Wandalizm - gwarantuje firmie ochronę przed celowym uszkodzeniem jej mienia przez nieznane osoby trzecie.

Mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku - zapewnia firmie ochronę przed kradzieżą mienia przez osoby trzecie.

Odpowiedzialności cywilnej - zapewnia firmie ochronę przed roszczeniami osób trzecich, bez względu na to, czy wiąże ją z nimi umowa, czy też nie.

Szyb i innych przedmiotów od stłuczenia - chroni oszklenie firmy przed stłuczeniem.

Następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenia assistance

Ubezpieczenia mienia


Copyright 2012 by Paweł Chełminiak Wszystkie prawa zastrzeżone.