Strona główna » Witamy

Powrót

I. DOM I MIESZKANIE

1) HESTIA 7 - PAKIET DOM/MIESZKANIE

Hestia 7 to pakiet siedmiu najważniejszych ubezpieczeń, które kompleksowo ochronią Twoją rodzinę i majątek. To pierwszy produkt finansowy wyróżniony prestiżowym Godłem Promocyjnym "Teraz Polska".

Hestia 7 - wszechstronne ubezpieczenie:

- domu lub mieszkania,

- obiektów małej architektury (m. in. ogrodzeń, altan, tarasów, basenów),

- oszkleń (m. in. szyb okiennych i drzwiowych, luster, witraży),

- mienia ruchomego (m. in. urządzeń i przedmiotów użytku domowego, sprzętu elektronicznego, sprzętu sportowego i turystycznego),

- podręcznego mienia ruchomego (m. in. toreb, portfeli, dokumentów, telefonów komórkowych),

- dzieł sztuki, antyków, przedmiotów kolekcjonerskich,

- samochodu (OC, AC, NNW kierowcy i pasażerów),

- odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,

- następstw nieszczęśliwych wypadków,

- kosztów ochrony prawnej (m. in. pomocy adwokata, uzyskania opinii biegłych i rzeczoznawców, kosztów opłat sądowych i administracyjnych).

Wsparcie w trudnych sytuacjach

Hestia 7 oferuje kompleksowy pakiet USŁUG ASSISTANCE, dzięki któremu:

- otrzymasz potrzebną opiekę lekarską (MEDICAL ASSISTANCE),

- możesz liczyć na pomoc hydraulika, informatyka, ślusarza i innych specjalistów (HOME ASSISTANCE),

- otrzymasz pomoc w przypadku zniszczenia ubezpieczonego domu lub mieszkania (SOS ASSISTANCE)

Wykupując ubezpieczenie w pakiecie Hestia 7, otrzymujesz dodatkowe 20% zniżki na ubezpieczenie samochodu.

2) HESTIA 1 - PAKIET DOM/MIESZKANIE

Hestia 1 to prosty pakiet ubezpieczeń, w którym szybko i wygodnie ubezpieczysz dom lub mieszkanie, samochód (OC, AC, NNW), następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz szkody wyrządzone innym osobom w życiu prywatnym (OC).

Hestia 1 to najprostszy pakiet ubezpieczeń, w którym szybko i wygodnie ubezpieczysz:

- dom lub mieszkanie,

- samochód (OC, AC, NNW),

- następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW),

- szkody wyrządzone innym osobom w życiu prywatnym (OC).

Spośród wszystkich wymienionych ubezpieczeń wybierzesz te, które są Ci naprawdę potrzebne.

Wykupując ubezpieczenie w pakiecie Hestia 1, otrzymujesz dodatkowe 20% zniżki na ubezpieczenie samochodu.

3) DOM W BUDOWIE

Inwestujesz w budowę domu. Czy dbasz również o bezpieczeństwo tej inwestycji? Ubezpieczenie domu w budowie zapewnia ochronę mienia podczas prowadzenia prac budowlanych (budowa, rozbudowa, nadbudowa i przebudowa nieruchomości). Zakres ochrony można rozszerzyć dzięki opcjom dodatkowym.

Przedmiotem ubezpieczenia są określone w umowie:

- domy jednorodzinne wraz ze stałymi elementami,

- garaże wolno stojące, budynki gospodarcze, obiekty małej architektury mieszczące się na terenie tej samej nieruchomości, na której stoi ubezpieczony dom,

- należące do Ubezpieczającego mienie ruchome, znajdujące się w ubezpieczonych domach

Zobacz pełną ochornę na makiecie

4) DOMEK LETNISKOWY

Ubezpieczenie domu letniskowego wraz z elementami stałymi i mieniem ruchomym. Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o ochronę przed szkodami powstałymi w wyniku kradzieży z włamaniem i rozboju.

Kiedy wracasz do domu z urlopu martwisz się, co dzieje się z Twoim domkiem letniskowym? Właśnie do osób takich, jak Ty, adresowana jest nasza oferta - specjalne ubezpieczenie, które sprawi, że każdy właściciel domku nad jeziorem będzie mógł spać spokojnie - nie tylko podczas wakacji.

- ubezpieczasz domek letniskowy wraz z mieniem ruchomym i elementami stałymi od ognia i zdarzeń losowych

- dzięki opcjom dodatkowym możesz rozszerzyć zakres ochrony o kradzież z włamaniem i rozbój

Zobacz pełną ochornę na makiecie

5) ERGO 7

Ergo 7 to innowacyjne ubezpieczenie, którego zakres możesz łatwo i szybko dostosować do swoich potrzeb. Do wyboru masz aż 19 różnych wariantów ochrony.

Skonfiguruj własny pakiet Ergo 7:

Dom lub mieszkanie od zdarzeń losowych

podstawowy zakres wymagany przez banki

wraz z wyposażeniem i rzeczami osobistymi

pełen zakres wraz z ogrodem


Dom lub mieszkanie od kradzieży

elementy wykończenia, budynki gospodarcze

wraz z wyposażeniem i rzeczami osobistymi

pełen zakres wraz z ogrodem


Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym do 200.000 zł

Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym do 500.000 zł

Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym do 2.000.000 zł


NNW

NNW w zakresie podstawowym - zgon i trwałe uszczerbki

NNW - zgon, trwałe uszczerbki, koszty leczenia, zawał, udar

NNW - wszystkie świadczenia, w tym nowotwory i niezdolność do pracy


Autocasco

Autocasco od całkowitej utraty pojazdu

Autocasco od drobnych uszkodzeń pojazdu

Pełne Autocasco


NNW kierowcy i pasażerów

NNW kierowcy i pasażerów do 5.000 zł

NNW kierowcy i pasażerów do 15.000 zł

NNW kierowcy i pasażerów do 60.000 zł


OC

Odpowiedzialność cywilna wynikająca z posiadania i użytkowania pojazdów w ruchu drogowym - ubezpieczenie obowiązkowe


Mienie od zdarzeń losowych i kradzieży

OC w życiu prywatnym i NNW

AC, OC oraz NNW kierowców i pasażerów

Copyright 2012 by Paweł Chełminiak Wszystkie prawa zastrzeżone.