Strona główna » Witamy

Powrót

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA I PRAWNA

1) OC W ŻYCIU PRYWATNYM

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym zapewnia ochronę przed roszczeniami osób, którym Klient wyrządził szkodę. Klient może wybrać jeden z dwóch wariantów ochrony ubezpieczeniowej. Wiesz, że wypadek może się zdarzyć każdemu. Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym chroni Cię przed roszczeniami osób, którym wyrządziłeś szkodę.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Twoja lub osoby, na której rzecz zawrzesz umowę, za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności życia codziennego (prywatnego). Ponadto, ubezpieczenie to zapewnia pokrycie kosztów ochrony prawnej tj. opłacenia obrońcy, biegłych i rzeczoznawców itp.

Ubezpieczenie oferowane jest w zakresie podstawowym i rozszerzonym.

Zakres podstawowy obejmuje szkody wyrządzone osobom trzecim, w związku z wykonywaniem czynności życia codziennego.

Zakres rozszerzony może obejmować dodatkowo:

- szkody wyrządzone przez pomoc domową lub opiekunkę zatrudnioną przez Ubezpieczającego,

- szkody wyrządzone przez psy (o widocznych cechach następujących ras: owczarek kaukaski, buldog angielski, doberman, rottweiler, niemiecki terier myśliwski, sealyham terier, karelski pies niedźwiedzi, płochacz niemiecki, chow-chow, chart rosyjski długowłosy - borzoj, chart afgański - sloughi, chart perski -saluki),

- szkody związane z użyciem broni palnej,

- szkody wyrządzone w związku z uprawianiem sportu, w ramach zorganizowanych sekcji lub klubów sportowych,

- szkody wyrządzone w związku z amatorskim uprawianiem narciarstwa.

OCHRONA PRAWNA

Ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej gwarantuje zwrot wydatków, poniesionych na korzystanie z pomocy adwokata, uzyskanie opinii biegłych i rzeczoznawców, opłaty sądowe i administracyjne itp. Oferowane przez nas ubezpieczenie gwarantuje zwrot kosztów ochrony prawnej (m.in. opłat sądowych i administracyjnych, pomocy adwokata, uzyskania opinii biegłych i rzeczoznawców).

- dzięki gwarancji zwrotu kosztów, możesz korzystać z usług renomowanych kancelarii prawniczych,

- w ramach ubezpieczenia otrzymujesz rekompensatę kosztów postępowania przed sądami, organami administracji publicznej, kolegium do spraw wykroczeń i postępowania związanego z uzyskaniem odszkodowania.

Ubezpieczeniem kosztów ochrony prawnej objęte są w szczególności:

- koszty usług osób uprawnionych do świadczenia pomocy prawnej (np. adwokatów),

- koszty uzyskania opinii biegłych lub rzeczoznawców albo dokumentów stanowiących środki dowodowe,

- pozostałe koszty i opłaty sądowe lub administracyjne, o ile służą one ochronie praw Ubezpieczającego odnośnie prowadzonego postępowania.

2) OC Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU

A) OC LEKARZY I FARMACEUTÓW

B) OC NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW LUB INSTRUKTORÓW

C) OBOWIĄZKOWE OC ARCHITEKTÓW I INŻ. BUDOWNICTWA

D) OC Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU - INNE

3) OP - ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA


Copyright 2012 by Paweł Chełminiak Wszystkie prawa zastrzeżone.