Strona główna » Witamy

Powrót

IV. PODRÓŻ

1) HESTIA PODRÓŻE - WYJAZDY ZAGRANICZNE

Często podróżujesz i chcesz mieć pewność, że w czasie wyjazdu żaden nieprzewidziany wypadek nie pokrzyżuje Twoich planów? Ubezpiecz się w pakiecie Hestia Podróże i pozwól mu kompleksowo czuwać nad Twoim bezpieczeństwem.

Hestia Podróże - kompleksowa pomoc w zasięgu ręki:

- Ty decydujesz, jaki zakres ubezpieczenia wybierasz i jak długo będzie trwała umowa,

- w razie wypadku dzwonisz do całodobowego Centrum Alarmowego Assistance,

- jesteś chroniony 24 godziny na dobę, w każdym miejscu na świecie.

Ubezpieczenie Hestia Podróże występuje w trzech wariantach różniących się składką jak zakresem ubezpieczenia:

- Podstawowy - HOLIDAY BASIC

- Rozszerzony - HOLIDAY CHARTER

- Pełny - HOLIDAY CHARTER PLUS

W pakiecie Hestia Podróże ubezpieczysz:

- koszty leczenia,

- koszty transportu i repatriacji,

- następstwa nieszczęśliwych wypadków,

- koszty udzielenia natychmiastowej pomocy "assistance",

- koszty pobytu osoby towarzyszącej,

- koszty ratownictwa,

- odpowiedzialność cywilna,

- bagaż,

- koszty opóźnienia dostarczenia bagażu,

- koszty przerwania podróży,

- koszty pobytu osoby wezwanej do towarzyszenia,

- sprzęt narciarski.

Natychmiastowa pomoc w razie wypadku obejmuje m.in.:

- zlokalizowanie najbliższej placówki medycznej,

- zorganizowanie transportu do wskazanego miejsca,

- dokonywanie płatności na rzecz placówek medycznych, firm transportowych, hoteli i innych usługodawców,

- koordynowanie przepływu informacji i nadzór nad przebiegiem leczenia,

- kontakt z najbliższymi krewnym i poszkodowanego i informowanie ich o jego stanie zdrowia,

- inne, niestandardowe działania, których wymaga sytuacja, w jakiej znalazł się poszkodowany.


Copyright 2012 by Paweł Chełminiak Wszystkie prawa zastrzeżone.