Strona główna » Witamy

Powrót

III. ŻYCIE I ZDROWIE

1) ALTIMA - KRÓTKOTERMINOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

Altima jest krótkoterminowym ubezpieczeniem na życie, przeznaczonym dla osób aktywnych i często podróżujących. Już przy rocznej składce w wysokości 120 zł kwota świadczenia z ubezpieczenia sięga 101 tys. zł. Zawarcie umowy nie wymaga przedstawiania zaświadczeń o stanie zdrowia. Pamiętaj, że to tylko 33 grosze dziennie, za które zapewniasz bezpieczeństwo sobie i swojej rodzinie.

- Altima na życie,

- świadczenie dotyczy nieszczęśliwego wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym (auto, pociąg, samolot, prom, rower, pieszy)

- dotyczy ubezpieczonego, który był przechodniem, pasażerem lub kierowcą pojazdu drogowego lub pasażerem pojazdu szynowego, powietrznego lub wodnego uczestniczącego w wypadku,

- Altima zapewnia najwyższe sumy ubezpieczenia,

- Altima jest idealnym uzupełnieniem pakietów majątkowych Ergo Hestii.

ALTIMA

2) ASPIRA - KOMPLEKSOWA OCHRONA ŻYCIA I ZDROWIA

Chcesz chronić siebie i Twoją rodzinę na wypadek gdyby sprawy przybrały zły obrót? Obawiasz się, że Twoi bliscy będą mieli problemy ze spłatą kredytów w razie nieszczęśliwego zdarzenia losowego?

Aspira adresowana jest do kobiet i mężczyzn w wieku od 18 do 65 lat, którzy troszczą się o zabezpieczenie swoich bliskich, a także pomimo zaciągniętych kredytów i pożyczek chcą czuć się komfortowo i bezpiecznie. Produkt ten, w razie nieszczęśliwego zdarzenia losowego, zapewnia zachowanie stabilności finansowej zarówno Ubezpieczonemu, jak i jego bliskim.

Nie pozwól, aby bliscy spłacali Twoje kredyty lub pozostali bez środków do życia! Weź sprawy w swoje ręce za lekką dla portfela kwotę - już od 30 zł miesięcznie.

- wpłacasz niską kwotę, a otrzymujesz maksimum ochrony,

- zapewniasz bezpieczeństwo Twoim bliskim,

- decydujesz, czy chcesz ubezpieczyć się w razie innych niż śmierć zdarzeń losowych,

- dopasowujesz wysokość składki do swoich wymagań.

Możesz rozszerzyć swoje ubezpieczenie o następujące opcje dodatkowe:

- trwałe inwalidztwo lub trwała niezdolność do pracy wskutek wypadku,

- złamania kości wskutek wypadku,

- poważne zachorowania,

- przejęcie opłacania składek przez Ubezpieczyciela na wypadek całkowitej niezdolności do pracy,

- śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku,

- śmierć wskutek wypadku w ruchu lądowym wodnym lub powietrznym,

- leczenie szpitalne.

Ubezpiecz się jak najszybciej, aby jak najdłużej chronić siebie i swoich bliskich!

ASPIRA

ASPIRA 2

ASPIRA 3

3) NNW INDYWIDUALNE/GRUPOWE

Ubezpieczenie NNW zapewnia pomoc finansową w razie uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych w Polsce i za granicą.

- samodzielnie wybierasz zakres ubezpieczenia i świadczeń, a także wariant wypłaty odszkodowania,

- możesz korzystać z ochrony ubezpieczeniowej przez 24 godziny na dobę, w każdym miejscu na świecie.

Za nieszczęśliwy wypadek uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego Ubezpieczający, niezależnie od swojej woli, doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.

Ponadto zakresem ochrony ubezpieczeniowej mogą zostać objęte:

- następstwa zawałów serca i udarów mózgu,

- następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych w związku z wyczynowym uprawianiem sportu.

Świadczenia podstawowe

Ubezpieczenie NNW gwarantuje następujące świadczenia podstawowe:

- z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, tj. w razie częściowego lub całkowitego inwalidztwa,

- z tytułu śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku - świadczenie otrzymuje osoba wskazana w umowie ubezpieczenia,

- zwrot kosztów nabycia protez oraz specjalnych środków ochronnych i pomocniczych,

- zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów.

Możesz rozszerzyć zakres świadczeń o:

- zasiłek dzienny z tytułu pełnej niezdolności do pracy lub nauki,

- zwrot kosztów leczenia,

- jednorazowe świadczenie z tytułu trwałej utraty zdolności do wykonywania pracy,

- dzienne świadczenie szpitalne,

- zwrot kosztów rehabilitacji.

4) FORTEO - NOWOCZESNE UBEZPIECZENIE NNW DLA LUDZI AKTYWNYCH

Obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków. Potrzebujesz ubezpieczenia, które będzie w stanie dotrzymać Ci kroku. Forteo to nowoczesna oferta, stworzona z myślą o ludziach aktywnych. Umowę ubezpieczenia Forteo zawierasz na wysokie sumy: 100 tys., 200 tys., 300 tys. lub 400tys. zł., więc świadczenia finansowe, uzyskane z ubezpieczenia, również będą wysokie. Aby się ubezpieczyć, nie musisz przedstawiać żadnych zaświadczeń o stanie zdrowia. Jesteś chroniony 24 godziny na dobę, w każdym miejscu na świecie.

Wariant Forteo Standard obejmuje świadczenia:

-w przypadku śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku,

-z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku,

-z tytułu złamań.

Wariant Forteo Gold obejmuje świadczenia:

-w przypadku śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku,

-z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu,

-z tytułu złamań,

-w przypadku wystąpienia zawału serca i udaru mózgu,

-dzienne świadczenie szpitalne w wysokości 100 złotych za każdy dzień pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

Zakres wariantu Forteo Gold możesz rozszerzyć o:

-jednorazowe świadczenie w wysokości 100 tys. zł. złotych z tytułu trwałej utraty zdolności do wykonywania pracy zawodowej (w następstwie nieszczęśliwego wypadku), do jakiej Ubezpieczony posiada kwalifikacje, wynikające ze zdobytego wykształcenia lub doświadczenia,

-zwrot kosztów leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku (m.in. kosztów porad w prywatnych gabinetach lekarskich, kosztów operacji plastycznych, zakupu protez i lekarstw).


4) HESTIA RAZEM

Hestia Razem to kompleksowe ubezpieczenie na życie dla osób w wieku 18-55 lat. Możesz być osobą zatrudnioną, prowadzić działalność gospodarczą, być bezrobotnym, bądź studentem. Objęte ochroną są takie zdarzenia jak np. zgon, zgon małżonka, zgon dziecka, zgon teścia, urodzenie się dziecka, trwały uszczerbek, poważne zachorowanie, leczenie szpitalne. Sam wybierz składkę miesięczną i zakres ochrony, który najbardziej odpowiada Twoim potrzebom. Szczegółowe informacje w ulotce poniżej.

HESTIA RAZEM


Copyright 2012 by Paweł Chełminiak Wszystkie prawa zastrzeżone.